Minőségi szolgáltatást nyújtunk
hamvasztás és koporsós temetésben

Hamvasztás és hamvak temetkezési irodából történő kiadása teljes körű ügyintézéssel, bruttó: 125 730 Ft-tól.

Díjmentes szolgáltatások (amennyiben a hamvasztással együtt rendeli meg)

 • ügyintézés a patológián: halottvizsgálati bizonyítvány beszerzése, hűtési díj rendezése
 • szükség esetén hamvasztási engedély beszerzése az ÁNTSZ-től
 • halotti anyakönyvi kivonat beszerzése hiányos iratok esetében is
 • nyugdíj folyósításának lemondása

Ezek mellett a kedvezményes ár az alábbiakat tartalmazza:

 • teljes körű ügyintézés
 • elhunyt szállítása krematóriumba
 • hamvasztó koporsó
 • hamvasztás
 • urna betét
 • hamvak visszaszállítása az irodába
 • urna kiadás

HAMVAK ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ LEHETŐSÉGEK:

 • Hamvak templomi szórása hamvasztással, egyházi, vagy polgári búcsúztatatással
 • Hajós temetés lebomló urnával
 • Hamvak temetői szórása hamvasztással együtt Újköztemetőben, Óbudai, Fiumei úti temetőben
 • Hamvasztás és urnás temetés új urnafülkébe, urnával, Budapest 9 temetőjében

Hamvasztás menete és folyamata

Napjainkra a legelterjedtebb temetési formává vált a hamvasztás és ezáltal a hamvasztásos temetés is.

Ki hamvasztható?

Az az elhunyt hamvasztható el, akinek a személyi azonosságát egyértelműen be lehet azonosítani és a Halottvizsgálati Bizonyítvány 22. pontja szerint a holttest hamvasztható a  1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 38. § (1) bekezdésében leírtak szerint. Ismeretlen holttest hamvasztása kivejezetten tiltott. Továbbá külföldi állampolgár holtteste sem hamvasztható, csakis az állampolgársága szerinti ország külképviseletének. Tehát minden egyéb helyzetben magyar állampolgár holtteste elhamvasztható.

Mikor hamvasztható?

A Halottvizsgálati Bizonyítvány kitöltése és átadása után az elhunyt azonnal hamvasztható. „A halottat – hamvasztásos temetés esetén – a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 15 napon belül el kell hamvasztani. A holttestet a hamvasztásig hűteni kell.” (145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (2) pontja)

Hamvasztóüzembe történő halottszállítás

Csak felöltöztetve vagy lepedővel lefedve szabad halottat szállítani, és ez vonatkozik a lakáson bekövetkezett halottakra is.

Elhunyt azonosítása

Nagy gonddal és odafigyeléssel történik az elhunyt azonosítása a  Halottvizsgálati Bizonyítvány alapján a hamvasztóüzemben. A dokumentum adatait összevetik az elhunyt két ellentétes végtagjára felhelyezett azonosító űrlappal – amiken ugyan azon adatoknak kell szerepelni – melyek tartalmazzák az elhunyt nevét, születési idejét, elhalálozásának helyét és idejét.

Az elhunyt adatait, a hozzárendelt hamvasztási sorszám alapján rögzítik. A hamvasztóüzemi adminisztrátor a hamvasztások határidejét figyelembe véve hamvasztási sorrendet készítenek. Az átvett elhunytat a hamvasztó-mester a tetemhűtőbe helyezi el, vagy azonnal a hamvasztó kemencéhez szállítja.

Hamvasztás folyamata

Az első hamvasztást megelőzően a kemencét fel kell fűteni gázégők segítségével 700-900 Celsius fokra. A szükséges hőmérséklet elérésekor a hamvasztó-mester felhelyezi az elhunytat az úgynevezett bekezelő villára úgy, hogy a koporsó fejrésze mindig a kemence irányába mutat, és újból azonosítja az elhunytat.

A bekezelő villa segítségével a koporsót a felnyílt ajtón keresztül betolják az égéstérbe és leengedik a kemence padlózatára. Az ajtó bezáródása után a hamvasztási folyamat automatikusan megkezdődik és a behelyezett test hamvadni kezd. A hamvasztás akkor nevezhető tökéletesnek, ha valamennyi szerves anyag elhamvadt, és csak az izzó csontváz maradt vissza a hamvasztó kemence padozatán.

Hamvak urnába helyezése

Az edényből kiveszik az azonosító lapkát, melyet azonnal az elhunyt nevére már kiállított urnabetétbe helyeznek. A megmaradt csontokat hamuvá őrlik, amelyet bele helyeznek az előkészített urnabetétbe, majd ráforrasztják annak tetejét, így létre hozva a légmentes záródást. A keletkezett hamvakat a hamu űrtartalmával megegyező, de legalább 3 liter űrtartalmú urnabetétbe kell elhelyezni.

Hamvasztáshoz kapcsolódó szolgáltatások

 • Urnás temetés
 • Hajós temetés
 • Szórásos temetés

Hamvasztáshoz kapcsolódó kellékek

 • Urnák